Jak pracuje MSZ v Brně jsem měl možnost právě poznat na mediální kauze týraného Dominika i na kauze půl milionového úplatku na Krajském soudě v Brně, kterou MSZ totálně viditělně uklidilo, i když byl důkazní zvukový záznam o úplatku. S kolegou jsme podali trestní oznámení na sociální pracovnici (Justiční spravedlnost), která se svou neprofesionální činností podílela na týraní dítěte. Oba jsme hovořili s vyšetřujícím policistou a z těchto hovorů jsme pořizovali zvukové záznamy . Z hovoru s policejním vyšetřovatelem vyplynulo, že neshledává trestně právní odpovědnost sociální pracovnice, což nás šokovalo, a proto jsme na něj podali trestní oznámení. Jednoho večera mi zavolal novinář (jeho jméno si stále pamatuji), který se uvedenou mediální kauzou intenzivně zabýval a sdělil mi, že mu vyšetřující policista naznačil, že je od státního zastupitelství na něj činěn nátlak, aby sociální pracovnice nebyla obviněna, dále mu sdělil, že by uvedenou kauzu nejraději nevyšetřoval, ale byla mu přidělena.

Po tomto telefonickém hovoru s novinářem jsem sdělil Nejvyššímu státní zastupitelství (NSZ), že jsem pořídil s vyšetřujícím policistou zvukové záznamy a pokud PČR tuto kauzu řádně nevyšetří zveřejním je. Poté mi příšla odpověď od státní zástupkyně, že kauza nedopadne tak jak jsem uvedl. Od té chvíle jsem věděl, že sociální pracovice bude PČR obviněna, ale zároveň jsem si uvědomil, jaké usilí jsme s kolegou museli vynaložit, aby řádně dle zákona začala fungovat PČR i MSZ, aby konečně vyšetřovali trestnou činnost pachatelů. Dnes vím, že za rozkradení této republiky od revoluce nenesou největší vinu zločinci všeho druhu, ale hlavně laxní pracovníci pracující stále na Státních zastupitelstvích i u Policie ČR, mnozí z nich trestné činy řádně nevyšetřují a v mnoha případech se i na trestné činnosti sami podílí !


  

  • Kauza týraného dítěte Dominika
  • Rodiče, kteří dávali synovi do bot připináčky
  • Trestní oznámení na vyšetřujícího policistu ze dne 11.7. 2011
  • Žádost o dohled KSZ ze dne 25.6.2011
  • Stížnost na NSZ ze dne 27.7. 2011
  • Sdělení NSZ ze dne 13.8. 2011