V několika ukázkových příbězích jsou vidět nechutné praktiky na ČSSZ (video formát mp4), kdy jednoho občana ČSSZ bezdůvodně obohacuje na úkor jiným potřebným občanům !


                                                              Příspěvek na péči
           V příběhu č. 1 je paní Sykáčková, která se pohybuje na pár metrů pouze s pomocí druhé osoby, po bytě s francouzskýma holema nebo na invalidním vozíku. Tato paní má 2 stupeň bezmocnosti a kvůli zhoršení zdravotního stavu požádala o 3 stupeň , avšak úředníci z ČSSZ ji ho snížili na 1. stupeň (jakoby jakási odveta), a proto se obrátila na Českou televizi. Poznámka 3 stupeň převážné bezmocnosti dle zákona znamená, že postižená osoba potřebuje pomoc další osoby, poněvadž není schopná sebeobslužnosti.

Konfrontačně uvádím fakta ze zkorumpované kauzy, kterou mám důkazně zadokumentovanou. Paní X., která se suverénně pohybuje bez pomocí druhé osoby o jedné berli i na velké vzdálenosti, navíc u státních institucí písemně tvrdí(i její rodinní příslušnici), že dokáže plně vykonat péči o svou osobu a dokonce bez problémů zvládá i péči o další 2 osoby, tak od ČSSZ dostala 3 stupeň bezmocnosti naprosto snadno, což v reálu znamená každý měsíc poštovní poukázka v hodnotě 8000 Kč a nově už 8700 Kč od státu. Takže aktuálně se paní X. bezdůvodně obohatila na státu na převážné bezmocnosti 3 stupně, kteřý ji vůbec nenáleží, v částce přeš 1.000.000 Kč. a stále se bezdůvodně obohacuje za krytí brněnské státní správy

Shrnuto, je vidět na dvou kauzách velmi markantní rozdíl, který vysvětluje, když má paní X. peníze a konexe, tak snadno vyřídí a dostane nezaslouženě i 3 stupeň bezmocnosti v částce 8.700 Kč měsíčně včetně příspěvku na provoz motorového vozidla (benzín), i když by tyto příspěvky neměla nikdy dostat ! A naopak, když skutečně postižený občan nemá konexe a třeba i peníze na úplatky, tak se mu úředníci ještě pomstí tak, že mu vezmou i to co má, aby se psychicky zhroutil. Ale obě kauzy mají jeden společný jmenovatel, rozhodovalo se od lékařského stolu a taky to tak vypadalo.


         Příběh č. 2 je ještě horší, pan Tintěra si požádal odůvodněně o 2 stupeň bezmocnosti a úředníci z ČSSZ mu vzali i 1 stupeň bezmocnosti a k tomu dostal ještě bonus - 2 krát mu zamítly odvolání. Nejspíš chyběly konexe i bílé obálky, které u paní X. nechyběly, a proto dostala snadno 3 stupeň bezmocnosti !


           Příběh č. 3 je neuvěřitelný, přestože o nemocné dítě se matka starala 24 hodin denně, tak neměla nárok na žádný příspěvek na péči. Matka nemocné dcery denně brečela zatímco paní X. denně chodila vysmátá s chechtáky od státu a uskutečnovala další finanční podvody. Jakoby to na České správě sociálního zabezpečení vypadalo v praxi - Kdo maže ten jede a kdo nemaže ten musí do TV, aby na kauzu upozornil.


           Příběh č. 4 raději bez komentáře, neboť jednání ČSSZ se zde jeví jako naprostý hyenismus. Odejmout ležící těžce postižené osobě 3 stupeň bezmocnosti, když důvodně žádá o 4 stupeň bezmocnosti je opravdu už velký hnus. Inu, někde a na někom ČSSZ finance musí našetřit, když jinde je vyhazuje oknem kvůli známostem.
                                   Příspěvek na zakoupení a provoz motorového vozidla
           Příběh č. 5. Pan Lapčák je neslyšící, má progresivní těžké zdravotní postižení, kdy mu postupně ochrnují nohy. V roce 2003 mu byl přiznán příspěvek na zakoupení motorového vozidla, když si dle zákona požádal v roce 2009 o nový příspěvek na zakoupení motorového vozidla, tak mu ho ČSSZ nepřiznala s tím, že není zdravotně postižený.

Konfrontujme s paní X., která má skoro všude značné konexe. Bez obtíží od stolu dostala 2 krát příspěvek na zakoupení motorového vozidla včetně osvobození od DPH (v celkové částce 300.000 Kč), i když její zdravotní stav vůbec neodpovídal této sociální dávce. Dále od státu dostává pravidelný příspěvek na provoz motorového vozidla. Jsem přímým svědkem včetně sousedů, že zakoupené vozidlo s příspěvkem i osvobozením od DPH nevyužívala postižená osoba paní X.. Paní X. bydlela jinde než její rodiče, přesto toto vozidlo trvale parkovali ve své garáži její rodiče a ti jej zneužívali mnoho let k soukromé dopravě, hlavně do zaměstnání i jinam (pořízeny důkazní videa)! Takže stát ve své podstatě sociálně dotoval 2 zdravé osoby jenom proto, že celá tato extrémně vychytralá rodina měla potřebné konexe, a proto vše šlo u ČSSZ tak hladce.


           Příběh č. 6 ukazuje v praxi, jak je těžké z ČSSZ získat pro těžce postiženou osobu elektrický vozík, který je nezbytnou součastí jejího života oproti paní X. která snadno získala 2 krát příspěvek na zakoupení motorového vozidla včetně osvobození od DPH - v celkové částce 300.000 Kč od státu, i když sama mnoho let zvládá v pohodě přepravu přes hromadnou dopravu !
                                                                  Průkaz ZTP / P
           Příběh č. 7 je o dívce jíž posudková komise ČSSZ nepřiznala průkazku ZTP/P (P = průvodce), i když tato dívka vůbec nezvládne kvůli postižení samostatně se někam přepravovat bez cizí pomoci. Paní X. doložitelně zvládne samostanou přepravu bez cizí pomoci tedy bez průvodce, a přesto snadno vždy získá u ČSSZ průkaz ZTP/P.
                                                              Plný invalidní důchod
           Příběh č. 8 paní Jirušové prozrazuje další laxní praktiky ČSSZ vůči těžce zdravotně postižené osobě, která nemá konexe. Zatímco této paní odejmuli plný invalidní důchod a doporučili ji, když se ji to nelíbí, tak se má soudit, tak paní X., která zvládne péči o 2 další osoby dala ČSSZ vždy bez problému i bez doporučení náročného souzení plný invalidní důchod se všemi dalšími sociálními výhodami. Paní X. má tak velké konexe u ČSSZ i lékařů, že prohlašovala, že se podrobí jakémukoliv znaleckému zkoumání (pochopitelně vše je dopředu již domluveno, zpracuji rubriku znalecké podvody, abychom se důkazně podívali, jakým skutečným způsobem to u soudních znalců funguje. Bylo mi sděleno soudním znalcem, že pokud do toho budu vrtat, tak mě ta státní mafie zabije (pořízen důkazní zvukový záznam). Už tvorba těchto www stránek sděluje můj jasný postoj k této věci.
Příběh č. 9 či spíše peripetie paní Čechové s ČSSZ jíž odebrali plný invalidní důchod, přestože není soběstačná a má totálně nefunkční ruku.

Opět se podívejme konfrontačně na občany, kteří mají konexe. Paní X., která dle svých písemných i ůstních tvrzení zvládne nejen péči o svou osobu tak ještě navíc zvládne i péči o 2 další osoby, to 24 hodin, přesto snadno a nedůvodně dosáhla přes různé konexe atd. na tyto sociální dávky a příspěvky:

- plný invalidní důchod
- příspěvek na péči
- bezmocnost 3 stupně (výše 8.000 Kč)
- 2 krát příspěvek na zakoupení motorového vozidla (300.000 Kč)
- pravidelný příspěvek na provoz motorového vozidla
- příspěvek na pomůcky
- bezplatné zřízení telefoní stanice i provoz
- průkaz ZTP / P
- bezplatné zřízení vyhrazeného parkoviště